Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Phát triển phần mềm

13/05/2021 98681 lượt xem

Tư vấn, xây dựng và cung cấp các giải pháp phần mềm đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách hàng đề ra. Ngoài ra, HTX Nông nghiệp Số cung cấp các loại hình phần mềm dịch vụ.

Chia sẻ:
Top