NÔNG NGHIỆP SỐ - Nâng tầm giá trị Nông nghiệp Việt Nam - 0966 688 650
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Phần mềm quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc Rau an toàn Dabaco

11/03/2019 477 lượt xem
Trang chủ Phần mềm quản lý sản xuất

Hệ thống phần mềm được xây dựng dành riêng cho Công ty TNHH Nông nghiệp CNC Dabaco trong khuôn khổ Dự án “Ứng dụng đồng bộ các giải pháp Khoa học công nghệ, giải pháp quản lý và thị trường để xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn bền vững tại huyện Tiên Du”.

Hệ thống là giải pháp tổng thể trong hoạt động quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và quản trị thương hiệu Rau an toàn Dabaco. Bao gồm các module quản lý như sau:

-  Xây dựng phần mềm quản lý Dữ liệu sử dụng đất và canh tác rau tại vùng quy hoạch sản xuất RAT.

- Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu sinh vật hại.
 
- Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu tình hình sử dụng thuốc BVTV
 
- Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu canh tác rau.
 
- Xây dựng phần mềm cập nhật rau bán hàng ngày tích hợp mã vạch để tra cứu Cơ sở dữ liệu.
 
- Xây dựng bản đồ GIS vùng Dự án (Cấp giải thửa).
 
- Xây dựng các lớp bản đồ GIS phục vụ công tác quản lý Rau an toàn
 
Dưới đây là hình ảnh giao diện phần mềm.
 

Hình ảnh giao diện quản lý GIS trên phần mềm

Sau khi xây dựng và bàn giao hệ thống phần mềm cho cơ sở sản xuất, Công ty TNHH Nông nghiệp CNC Dabaco đã thực hiện quả lý hoạt động sản xuất, truy xuất nguồn gốc và in ấn tem nhãn cho các sản phẩm Rau an toàn. Hằng ngày, các hoạt động được ghi trên hệ thống phần mềm và là cơ sở dữ liệu để quản lý hoạt động sản xuất một cách hiệu quả.

Không những thế, hệ thống còn hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản lý Nhân công, quản lý đào tạo, quản lý sinh vật hại, tình hình sử dụng thuốc BVTV,... đây là một trong những yếu tố bắt buộc trong Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP. Chính vì vậy, việc triển khai áp dụng hệ thống phần mềm cho thấy vai trò của CNTT trong việc thúc đẩy sự phát triển của hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng Công nghệ Cao và bền vững.

Bài viết cùng chuyên mục
  • Hệ thống quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc – Dự án VCED

    Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Việt Nam (Vietnamese Cooperative Enterprise Development), tổ chức Hợp tác phát triển quốc tế Socodevi của chính phủ Canada, bên cạnh các hoạt động tư vấn, đào tạo, hỗ trợ xây dựng mô hình quản trị hiện đại cho Hợp tác xã thì Dự án cũng rất chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu và quản lý chất lượng sản phẩm của HTX và các thành viên. Một trong các giải pháp nổi bật của dự án là hệ thống quản lý truy xuất nông sản do Công ty TNHH Công nghệ số Marvel, thành viên của HTX Nông nghiệp Số tư vấn triển khai.
  • Hệ thống Dịch vụ phần mềm Truy xuất nguồn gốc cho Doanh nghiệp/HTX sản xuất nông sản

    Phần mềm Truy xuất nguồn gốc được xây dựng và quản lý bởi Hợp tác xã Nông nghiệp Số. Các cơ sở sản xuất có thể đăng ký sử dụng dịch vụ để quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc và in ấn tem nhãn.
X

See our Fanpage.

Hỗ trợ trực tuyến