Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ MARVEL VIỆT NAM

Thông tin chi tiết

Lấy nguồn cảm hứng từ vũ trụ điện ảnh Marvel, Công ty TNHH Công nghệ Số Marvel Việt Nam được thành lập với tham vọng xây dựng những nền tảng công nghệ để phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực. Khởi nguồn từ việc xây dựng các sản phẩm nông nghiệp như: Phần mềm quản lý sản xuất.

2021

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ MARVEL VIỆT NAM

Là công ty mũi nhọn trực thuộc HTX Nông nghiệp Số, MarvelTek tập trung nhiệm vụ xây dựng các hệ thống phần mềm, ứng dụng di động đáp ứng các yêu cầu khách hàng đề ra. Đồng thời phối hợp với các đơn vị khác trong hệ sinh thái để cộng hưởng, cùng tạo nên những sản phẩm chất lượng cao, ứng dụng đa lĩnh vực.

Top