Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ H-FACTOR

Thông tin chi tiết

Nghiên cứu và triển khai giải pháp công nghệ IoT, BigData, Trí tuệ nhân tạo,... phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dân dụng. Công ty thành viên của HTX Nông nghiệp Số tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ H-FACTOR

Nghiên cứu và triển khai giải pháp công nghệ IoT, BigData, Trí tuệ nhân tạo,... phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dân dụng. Công ty thành viên của HTX Nông nghiệp Số tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Top