Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Đối tác

Hapro Mart

Hapro Mart

Thực phẩm Đồng Quê

Thực phẩm Đồng Quê

VinMart

VinMart

Mega Market

Mega Market

BigC

BigC

AEON

AEON

Youtube

Youtube

Google AdWords

Google AdWords

VTC13

VTC13

VTC16

VTC16

VTV2

VTV2

VTV1

VTV1

Cty TNHH chuyển giao khoa học và công nghệ MTCert

Cty TNHH chuyển giao khoa học và công nghệ MTCert

Bureau Veritas Việt Nam

Bureau Veritas Việt Nam

Công ty cổ phần rau sạch Xứ Nghệ

Công ty cổ phần rau sạch Xứ Nghệ

Hợp tác xã nông nghiệp Cam Khe Mây Long Nhâm

Hợp tác xã nông nghiệp Cam Khe Mây Long Nhâm

Hợp tác xã bánh đa nem Thuận Kỷ

Hợp tác xã bánh đa nem Thuận Kỷ

Cơ sở kinh doanh Hồng Thắng

Cơ sở kinh doanh Hồng Thắng

Khách sạn Tây Giang - Cao Bằng

Khách sạn Tây Giang - Cao Bằng

Công ty cp thủy sản Nghệ An

Công ty cp thủy sản Nghệ An

Hội sản xuất và kinh doanh Cam Vinh

Hội sản xuất và kinh doanh Cam Vinh

Hội chăn nuôi gà Thanh Chương

Hội chăn nuôi gà Thanh Chương

Hợp tác xã trồng cam Bản Pha

Hợp tác xã trồng cam Bản Pha

Công ty cp đặc sản Vinangon

Công ty cp đặc sản Vinangon

Hợp tác xã rau an toàn Ta Niết

Hợp tác xã rau an toàn Ta Niết

Công ty cp thủy sản Vạn Phần Diễn Châu

Công ty cp thủy sản Vạn Phần Diễn Châu

Khu dự trữ sinh quyễn thế giới miền tây Nghệ An

Khu dự trữ sinh quyễn thế giới miền tây Nghệ An

Hợp tác xã Thắng Lợi

Hợp tác xã Thắng Lợi

Hợp tác xã Hà Phong

Hợp tác xã Hà Phong

Hợp tác xã rau an toàn tự nhiên

Hợp tác xã rau an toàn tự nhiên

Khu nông nghiệp CNC Tp.HCM Công ty trồng rau sạch đô thị Sài Gòn - Saigon farm

Khu nông nghiệp CNC Tp.HCM Công ty trồng rau sạch đô thị Sài Gòn - Saigon farm

Công ty tnhh nông nghiệp công nghệ cao Dabaco

Công ty tnhh nông nghiệp công nghệ cao Dabaco

Hội sản xuất và kinh doanh cam Vũ Quang

Hội sản xuất và kinh doanh cam Vũ Quang

Công ty tnhh Lucavi

Công ty tnhh Lucavi

Công ty tnhh mtv thương mại dịch vụ BB&CC

Công ty tnhh mtv thương mại dịch vụ BB&CC

Công ty cổ phần Chimi Việt Nam

Công ty cổ phần Chimi Việt Nam

Công ty tnhh Japfa Comfeed Việt Nam - CN Đồng Nai

Công ty tnhh Japfa Comfeed Việt Nam - CN Đồng Nai

Công ty cổ phần nông nghiệp thương mại du lịch Bầu Mây

Công ty cổ phần nông nghiệp thương mại du lịch Bầu Mây

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh

UBND huyện Thanh Chương

UBND huyện Thanh Chương

Chi cục QLCL Nông Lâm Sản và Thủy Sản Hà Tĩnh

Chi cục QLCL Nông Lâm Sản và Thủy Sản Hà Tĩnh

UBND huyện Cao Phong - phòng Kinh Tế & Hạ Tầng

UBND huyện Cao Phong - phòng Kinh Tế & Hạ Tầng

Sở khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An

Sở khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An

Top