Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Ứng dụng AI

03/02/2021 5234 lượt xem

Tư vấn và triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu, xử lý hình ảnh,... để ứng dụng vào thực tiễn đời sống

Chia sẻ:
Top