Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Tư vấn chứng nhận ISO/HACCP

15/03/2021 1875 lượt xem

Tư vấn ISO 22000:2018, tư vấn HACCP - Hệ thống quản lý ATTP&Quy phạm thực hành vệ sinh thực phẩm.

    HACCP được công nhận rộng rãi và sử dụng nguyên tắc quản lý an toàn trong sản xuất thực phẩm, chế biến, xử lý và cung cấp dịch vụ của tổ chức. Thực hiện HACCP là một yêu cầu pháp luật cho ngành công nghiệp thực phẩm ở nhiều nước. 

    Bằng cách thực hiện với một hệ thống quản lý chất lượng, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm có khả năng quản lý sự an toàn của sản phẩm thực phẩm theo cơ cấu hệ thống quản lý Quốc tế công nhận. Các nguyên tắc của HACCP yêu cầu xác định các điểm kiểm soát tới hạn trong quá trình sản xuất, dịch vụ và thiết lập các kiểm soát cho an toàn thực phẩm. AJA-UKAS đã phát triển một đặc tả kỹ thuật của các yêu cầu cho một hệ thống HACCP hoạt động được công nhận bởi UKAS để sử dụng trong đánh giá và xác nhận trong sản xuất thực phẩm và các ngành công nghiệp phục vụ. 

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000: 2018

    ISO 22000: 2018 là một tiêu chuẩn Quốc tế được thiết kế để đảm bảo trên toàn Thế giới chuỗi thức ăn cung cấp an toàn trong một khuôn khổ các yêu cầu hài hoà Quốc tế cho các phương pháp tiếp cận toàn cầu là cần thiết. 

     Một lợi ích lớn kết quả là ISO 22000: 2018 làm cho nó dễ dàng hơn cho các tổ chức để thực hiện HACCP Codex Alimentarius (Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) hệ thống vệ sinh thực phẩm một cách hài hòa, mà không thay đổi đối với các sản phẩm thực phẩm Quốc gia hoặc có liên quan. 

     ISO 22000: 2018 cho phép tất cả các loại của các tổ chức trong chuỗi cung cấp thực phẩm để thực hiện một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Việc cung cấp các thành viên chuỗi từ trang trại, sản xuất thức ăn chăn nuôi, các nhà sản xuất thực phẩm, vận chuyển và lưu trữ các nhà khai thác và các nhà thầu phụ đến các đại lý dịch vụ bán lẻ và thực phẩm cùng với các doanh nghiệp liên quan như nhà sản xuất thiết bị, vật liệu đóng gói, chất làm sạch, phụ gia và thành phần. 

     Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho phù hợp với ISO 22000: 2018 có thể được chứng nhận. Điều này trả lời cho nhu cầu phát triển trong lĩnh vực thực phẩm cấp giấy chứng nhận của nhà cung cấp. Tiêu chuẩn cũng có thể được thực hiện chỉ duy nhất cho những lợi ích mà nó cung cấp mà không có chứng nhận phù hợp.

    * Hợp tác xã Nông nghiệp Số liên kết với đối tác Bureau Veritas thực hiện tư vấn triển khai xây dựng một trong các hệ thống quản lý như: OHSAS 18001, ISO 22000/HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001,...

      Với đội ngũ chuyên gia đào tạo và tư vấn chuyên nghiệp được đào tạo chứng chỉ Quốc tế, năng động, nhiệt tình hội tụ đầy đủ các kiến thức liên quan đến quản lý sản xuất, cung cấp dịch vụ, thương mại, ngân hàng, bảo hiểm, hành chính nhà nước,...

     * Tổ chức, doanh nghiệp mong muốn đăng ký dịch vụ tư vấn hướng dẫn  ISO 22000: 2018/ HACCP - Hệ thống quản lý ATTP hoặc Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chúng đối với vệ sinh thực phẩm.

Liên hệ tư vấn:
_______________________

Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Hotline: 0966 688 650

Email: tinhnd@htxnongnghiepso.com

Website: http://nongnghiepso.com

 

Chia sẻ:
Top