Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Quản lý chỉ dẫn Cam Cao Phong

09/03/2021 2851 lượt xem

  Phần mềm quản lý chỉ dẫn địa lý Cam Cao Phong được triển khai từ tháng 10 - tháng 12/2018 do UBND huyện Cao Phong làm chủ đầu tư, Đơn vị cung cấp giải pháp Truy xuất nguôn gốc gắn với quản lý Chỉ dẫn địa lý là Hợp tác xã Nông nghiệp Số.

  Nội dung triển khai dự án bao gồm các hoạt động sau:

- Khảo sát hoạt động sản xuất/Kinh doanh sản phẩm trong khu vực Chỉ dẫn địa lý Cam Cao Phong.

- Nghiên cứu giải pháp ứng dụng trong quản lý chỉ dẫn địa lý phù hợp với đặc thù của huyện Cao Phong: Hệ thống phần mềm, phần cứng và phôi tem điện tử.

- Phối hợp với UBND huyện và Sở KH&CN xây dựng quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý và sử dụng hệ thống phần mềm.

- Tổ chức khóa đào tạo tập huấn về quản lý và sử dụng hệ thống phần mềm cho Nhà sản xuất và Cơ quan quản lý nhà nước.

Giao diện quản trị phần mềm

  Kết quả đạt được:

- Triển khai thí điểm hệ thống in ấn tem truy xuất nguồn gốc tại Cơ sở sản xuất có diện tích lớn của huyện Cao Phong gồm: Hội trồng cam Cao Phong; Hợp tác xã Hà Phong. Mỗi đơn vị được cấp 01 máy in tem và 60.000 tem điện tử. Căn cứu vào nhu cầu sử dụng thực tế, Nhà sản xuất khai báo quản lý thông tin trên hệ thống phần mềm và in ấn tem theo nhu cầu sử dụng hằng ngày.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cao Phong là đơn vị trực tiếp quản trị hệ thống và theo dõi hoạt động in ấn tem của các Cơ sở sản xuất.

- Cuối năm 2018, đầu năm 2019, đã có trên 150.000 đơn vị sản phẩm cam chất lượng được dán trên truy xuất nguồn gốc. Từ đó khẳng định được thương hiệu cam Cao Phong, tránh hiện tưởng làm giả làm nhái thương hiệu Cam Cao Phong khi vào các chuỗi siêu thị.

Chia sẻ:
Top