Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Phần mềm quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc Rau an toàn Dabaco

09/03/2021 39165 lượt xem

  Hệ thống phần mềm được xây dựng dành riêng cho Công ty TNHH Nông nghiệp CNC Dabaco trong khuôn khổ Dự án “Ứng dụng đồng bộ các giải pháp Khoa học công nghệ, giải pháp quản lý và thị trường để xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn bền vững tại huyện Tiên Du”.

  Hệ thống là giải pháp tổng thể trong hoạt động quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và quản trị thương hiệu Rau an toàn Dabaco. Bao gồm các module quản lý như sau:

-  Xây dựng phần mềm quản lý Dữ liệu sử dụng đất và canh tác rau tại vùng quy hoạch sản xuất RAT.

- Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu sinh vật hại.
 
- Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu tình hình sử dụng thuốc BVTV
 
- Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu canh tác rau.
 
- Xây dựng phần mềm cập nhật rau bán hàng ngày tích hợp mã vạch để tra cứu Cơ sở dữ liệu.
 
- Xây dựng bản đồ GIS vùng Dự án (Cấp giải thửa).
 
- Xây dựng các lớp bản đồ GIS phục vụ công tác quản lý Rau an toàn
 
  Dưới đây là hình ảnh giao diện phần mềm.
 

Hình ảnh giao diện quản lý GIS trên phần mềm

  Sau khi xây dựng và bàn giao hệ thống phần mềm cho cơ sở sản xuất, Công ty TNHH Nông nghiệp CNC Dabaco đã thực hiện quả lý hoạt động sản xuất, truy xuất nguồn gốc và in ấn tem nhãn cho các sản phẩm Rau an toàn. Hằng ngày, các hoạt động được ghi trên hệ thống phần mềm và là cơ sở dữ liệu để quản lý hoạt động sản xuất một cách hiệu quả.

  Không những thế, hệ thống còn hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản lý Nhân công, quản lý đào tạo, quản lý sinh vật hại, tình hình sử dụng thuốc BVTV,... đây là một trong những yếu tố bắt buộc trong Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP. Chính vì vậy, việc triển khai áp dụng hệ thống phần mềm cho thấy vai trò của CNTT trong việc thúc đẩy sự phát triển của hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng Công nghệ Cao và bền vững.

 

Chia sẻ:
Top