Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Phần mềm quản lý dữ liệu chương trình OCOP tỉnh Lào Cai

09/03/2021 4792 lượt xem

  Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.


  Với kinh nghiệm là đơn vị tư vấn phát triển sản phẩm OCOP, kết hợp với đội ngũ chuyên gia chuyên môn sâu trong thiết kế và xây dựng phần mềm, ứng dụng di động. Hợp tác xã Nông nhiệp Số đã tư vấn, xây dựng và chuyển giao thành công phần mềm Quản lý dữ liệu chương trình OCOP cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai (http://ocoplaocai.gov.vn). Hệ thống phần mềm thực hiện các chức năng chính như:


1. Quản lý dữ liệu chương trình OCOP: Quản lý tiến độ phát triển sản phẩm OCOP, quản lý hồ sơ OCOP, quản lý sản phẩm OCOP cho 06 nhóm ngành, quản lý chủ thể OCOP.


2. Quản lý đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP: Quản lý hội đồng và thành lập hội đồng chấm điểm, quản lý bộ tiêu chí, quản lý kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP.


3. Đánh giá chấm điểm: Thực hiện đánh giá chấm điểm online bằng phần mềm hoặc ứng dụng di động.


4. Hỗ trợ cơ sở sản xuất: Cập nhật hồ sơ online, truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP, in ấn tem nhãn truy xuất theo đúng quy chuẩn quốc gia.

  Và rất nhiều tính năng cần thiết khác cho quá trình quản lý chương trình OCOP của mỗi địa phương.

  Dưới đây là một số giao diện phần mềm.

Giao diện trang chủ quản lý hệ thống phần mềm

Giao diện quản lý sản phẩm OCOP

Giao diện quản lý hội đồng chấm điểm sản phẩm OCOP

 

Quản lý hồ sơ chấm điểm sản phẩm OCOP

Giao diện thêm mới và quản lý bộ tiêu chí sản phẩm OCOP

Giao diện ứng dụng di động trên Android và iOS

Trên đây là một số giao diện cơ bản về hệ thống phần mềm, quý khách hàng cần thêm thông tin về hệ thống phần mềm liên hệ:

______________________

Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Hotline: 0966 688 650

Email: tinhnd@htxnongnghiepso.com

Website: http://nongnghiepso.com

Chia sẻ:
Top