Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Hệ thống quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc - Dự án VCED

09/03/2021 2531 lượt xem

Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Việt Nam (Vietnamese Cooperative Enterprise Development), tổ chức Hợp tác phát triển quốc tế Socodevi của chính phủ Canada, bên cạnh các hoạt động tư vấn, đào tạo, hỗ trợ xây dựng mô hình quản trị hiện đại cho Hợp tác xã thì Dự án cũng rất chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu và quản lý chất lượng sản phẩm của HTX và các thành viên. Một trong các giải pháp nổi bật của dự án là hệ thống quản lý truy xuất nông sản do Công ty TNHH Công nghệ số Marvel, thành viên của HTX Nông nghiệp Số tư vấn triển khai.

Hình 01: Giao diện quản lý sản phẩm

   Đây là hệ thống kế thừa những tri thức, kinh nghiệm trong việc tư vấn chuyên môn nông nghiệp và tư vấn chuẩn hoá các quy trình bằng ứng dụng công nghệ số của HTX Nông nghiệp số. Đồng hành cùng Dự án, HTX Nông nghiệp Số đã tiến hành nghiên cứu, thiết kế, xây dựng hệ thống phần mềm dựa trên quy trình canh tác chuẩn của các HTX nông nghiệp, và sự tiện dụng trong việc sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý nhật ký canh tác cho bà con thành viên hợp tác xã. Mỗi sản phẩm của các HTX sẽ được bảo vệ thương hiệu và truy xuất nguồn gốc đến từng thành viên, nên niềm tin của người tiêu dung đối với sản phẩm ngày càng được nâng cao.

  Theo bà Võ Thị Kim Sa, đồng Giám đốc Dự án VCED đánh giá thì qua hệ thống này, người nông dân sẽ dần quen với nông nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó mở ra một hướng tiếp cận mới cho các tổ chức quốc tế trong việc xây dựng các chương trình dự án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao cho các HTX tại Việt Nam, làm cho người nông dân trở nên hiện đại hơn, kéo dài chuỗi giá trị cho HXT và các thành viên.  

Hình 02: Giao diện tạo truy xuất nguồn gốc 

   Hiện nay, hệ thống đang trực tiếp đến HTX tại các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Bến Tre, đây là các địa phương có các sản phẩm nông nghiệp chủ lực nổi tiếng như bưởi da xanh, nho, thanh long.

 

Chia sẻ:
Top