Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Giải pháp UAV

03/02/2021 79898 lượt xem

Giải pháp UAS và AI bao gồm làm chủ công nghệ về UAS và trí tuệ nhân tạo (AI) để chế tạo, sản xuất UAS thông minh (Smart UAS) mang thương hiệu Việt Nam và do chính người Việt Nam làm ra. UAS ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, viễn thám và bảo vệ an ninh quốc gia.

Chia sẻ:
Top