Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Chuyển đổi số góp phần xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại

19/03/2024 38853 lượt xem

Ngày 15/3, Đoàn bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo Khoa học Thanh niên với chủ đề “Thanh niên ứng dụng chuyển đổi số góp phần xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại”.

Dự có đại diện các đơn vị, chuyên gia và các nhà khoa học trẻ, 100 đoàn viên các đơn vị tham dự trực tiếp và 500 đoàn viên tham dự qua các điểm cầu trực tuyến.

Chương trình do các đơn vị: Đoàn Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp; Chi đoàn Viện Điều tra, quy hoạch rừng; Chi đoàn Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, Viện Quy hoạch thủy lợi phối hợp tổ chức.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng hội thảo.

Sự kiện nằm trong không khí thi đua sôi nổi, tích cực tổ chức các hoạt động, xây dựng các công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên năm 2024, hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); hưởng ứng ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày “Chủ nhật xanh” do Trung ương Đoàn phát động, được sự chỉ đạo của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Với mong muốn góp phần chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm và ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nông thôn hướng tới xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại cho các đoàn viên, thanh niên; phát huy ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong nghiên cứu khoa học; thúc đẩy sự hợp tác, gắn hoạt động Đoàn với công tác chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Dự có đại diện các đơn vị, chuyên gia và các nhà khoa học trẻ, 100 đoàn viên các đơn vị tham dự trực tiếp và 500 đoàn viên tham dự qua các điểm cầu trực tuyến.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra rất mạnh mẽ, là cuộc cách mạng dựa trên nền tảng công nghệ số và kết hợp, hội tụ nhiều công nghệ, dẫn đến sự thay đổi chưa từng có tiền lệ trong mô hình phát triển kinh tế, cũng như trong đời sống xã hội. Chuyển đổi số hiện nay đang là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là một giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, mỗi quốc gia.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định chuyển đổi số là một nội dung trong 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhấn mạnh “Chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực của chuyển đổi số”. Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã có Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025.

Đại diện HTX Nông nghiệp Số, giới thiệu về mô hình làng/xã thông minh

Đại diện Viện Điều tra, quy hoạch rừng giới thiệu về giải pháp chuyển đổi số trong quy hoạch rừng

Hội thảo đánh giá kết quả đạt được hoạt động ứng dụng chuyển đổi số của Đoàn thanh niên trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Triển khai ứng dụng chuyển đổi số là một trong những hoạt động quan trọng của công tác Đoàn và phong trào Thanh niên. Trong các cơ sở trực thuộc Đoàn bộ Nông nghiệp và PTNT thì Đoàn thanh niên trong Khối nghiên cứu thuộc luôn có khát vọng, tinh thần xung kích trong việc nghiên cứu và ứng dụng chuyển đổi số trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, các công trình khoa học, các dự án có tính ứng dụng thực tiễn.

Hội thảo tập trung các vấn đề chính như đánh giá kết quả đạt được hoạt động ứng dụng chuyển đổi số của Đoàn thanh niên trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới; Chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm và ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nông thôn để hướng tới xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại cho các đồng chí đoàn viên, thanh niên; Trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu các thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ.

Theo Hoàng Văn - Báo Kinh Tế Nông thôn

Chia sẻ:
Top