NÔNG NGHIỆP SỐ - Nâng tầm giá trị Nông nghiệp Việt Nam - 0966 688 650
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Tư vấn sản xuất đạt chuẩn

Mô tả chi tiết

Với kinh nghiệm hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Nông nghiệp và kết quả quá trình hợp tác, đồng hành cùng các đơn vị tư vấn uy tín như: Bureau veritas, MTCert,... và các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Hợp tác xã Nông nghiệp Số cung cấp các dịch vụ tư vấn sản xuất đạt chuẩn như sau:

- Tư vấn công bố chất lượng sản phẩm: Tư vấn xây dựng hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm nông sản, thực phẩm theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP.


- Tư vấn thủ tục xin cấp mã vạch GS1: Tư vấn và thực hiện trọn gói thủ tục xin cấp mã vạch GTIN tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Hướng dẫn, hỗ trợ quản trị và khai báo thông tin trên hệ thống.

- Tư vấn và xin cấp chứng nhận ATVSTP: Tư vấn cải tạo cơ sở vật chất, lập hồ sơ và xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất và kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền.

- Tư vấn sản xuất theo tiêu chuẩn: VietGap, GlobalGAP, HACCP, ISO


Liên hệ tư vấn
______________________

Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Hotline: 0966 688 650 - 0983 700 168

Email: tinhnd@htxnongnghiepso.com

Website: http://nongnghiepso.com

Sản phẩm - Dịch vụ liên quan
X

See our Fanpage.

Hỗ trợ trực tuyến