NÔNG NGHIỆP SỐ - Nâng tầm giá trị Nông nghiệp Việt Nam - 0966 688 650
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Tư vấn phát triển sản phẩm Cam Khe Mây theo chương trình OCOP

23/12/2018 400 lượt xem
Trang chủ Tư vấn phát triển sản phẩm

Tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm Cam Khe Mây theo chương trình OCOP năm 2018 cho Hợp tác xã Nông nghiệp Cam Khe Mây Long Nhâm tại Xóm 2, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

Bài viết cùng chuyên mục
X

See our Fanpage.

Hỗ trợ trực tuyến