NÔNG NGHIỆP SỐ - Nâng tầm giá trị Nông nghiệp Việt Nam - 0966 688 650
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Tầm nhìn - Sứ mệnh

18/12/2018 1827 lượt xem
Trang chủ Tầm nhìn, sứ mệnh

TẦM NHÌN


Bằng khát vọng, niềm đam mê nông nghiệp, trình độ nhân lực cùng kinh nghiệm tích lũy, Nông nghiệp Số phấn đấu trở thành đơn vị Tư vấn/Ứng dụng Khoa học Công nghệ/Quản trị thương hiệu Nông nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, có uy tín và vị thế trong lĩnh vực ứng dụng Công nghệ Số, Quản lý nhà nước về Nông nghiệp; xây dựng thành công hệ sinh thái gắn kết "Nhà sản xuất - Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà phân phối" thành hệ thống chuỗi giá trị có kiểm soát chặt chẽ, minh bạch và toàn trình.
 

SỨ MỆNH

“Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam”

X

See our Fanpage.

Hỗ trợ trực tuyến