TS Nguyễn Văn Thịnh

Thành viên Hội đồng khoa học Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế nông nghiệp, quản lý nhà nước

Năm sinh: 1958

Quê quán:

Học vị: Tiến sỹ Kinh tế Nông nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (1997)

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Nguyên Phó Vụ trưởng - Vụ Nông nghiệp Văn phòng Chính phủ
  • Địa chỉ: 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội