TS Phạm Anh Tuấn

Thành viên Hội đồng khoa học Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Quản trị kinh doanh

Năm sinh: 1976                                             

Học vị: Tiến sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội (2017)

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Phó Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam
  • Địa chỉ: 241 Xuân Thủy,Cầu Giấy, Hà Nội