TS Võ Thanh Sơn

Thành viên Hội đồng khoa học HTX Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Địa lý, đa dạng sinh học

Năm sinh: 1962                             Quê quán: Hà Tĩnh

Học vị: Tiến sĩ chuyên ngành Địa lý, Đại học Tổng hợp Laval, Quebec, Canada (2001)

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Địa chỉ: số 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội