GS.TS Trần Đức Viên

Thành viên Hội đồng khoa học HTX Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Sinh thái nông nghiệp, nhân văn

Năm sinh: 1954

Quê quán: Thái Bình

Học hàm: Giáo sư                           Năm được phong học hàm: 2013

Học vị: Tiến sĩ                                  Năm đạt học vị: 1998

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  • Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội