PGS.TS Trần Thanh Đức

Thành viên Hội đồng khoa học HTX Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Khoa học đất, trồng trọt, tài nguyên môi trường 

Năm sinh: 1975                                         Quê quán: Nghệ An 

Học hàm: Phó Giáo sư (2018)    

Học vị: Tiến sĩ Nghiên cứu môi trường toàn cầu, Đại học Kyoto, Nhật Bản (2012)

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

- Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Huế

-Địa chỉ:  102 Phùng Hưng, thành phố Huế