PGS.TS Nguyễn Long Giang

Thành viên Hội đồng khoa học HTX Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Tin học quản lý, Công nghệ thông tin

Năm sinh: 1975                                    Quê quán: Hà Nội 

Học hàm: Phó giáo sư ( 2017)

Tiến sĩ chuyên ngành bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Trưởng phòng Tin học quản lý - Viện CNTT Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam
  • Địa chỉ: số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội