KS. Nguyễn Đình Tĩnh

Năm sinh: 1991.

Quê quán: Hà Tĩnh

Trình độ: Kỹ sư

Chuyên môn: Công nghệ thông tin, điện tử, thiết kế đồ họa, sở hữu trí tuệ

Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc; Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ Số Marvel (Thuộc HTX Nông nghiệp Số)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh.