PGS. TS Trần Ngọc Anh

Thành viên Hội đồng khoa học HTX Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Thủy lực học và khoa học môi trường

Năm sinh: 1975                                         Quê quán: Hà Nội

Học hàm: Phó giáo sư (2012)            Giảng viên cao cấp (2016)

Học vị: Tiến sĩ chuyên ngàng Thủy lực học, Đại học Kyoto, Nhật Bản (2006)

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Giám đốc Trung tâm Động lực học, Thủy khí Môi trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN 
  • Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội