PGS.TS Nguyễn Ngọc Phước

Thành viên Hội đồng khoa học Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Năm sinh: 1974                         Quê quán: Thừa Thiên Huế

Học vị cao nhất: Tiến sỹ Nuôi trồng Thủy sản, Đại học Stirling, Vương quốc Anh (2014)

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính

Đơn vị công tác: Nguyên Phó Viện trưởng Khoa Thủy sản, đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế.