GS.TS Nông Văn Hải

Thành viên Hội đồng khoa học Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Di truyền phân tử, hệ gen học

Năm sinh: 1953

Quê quán: Yên Bái

Học hàm : Giáo sư                              Năm được phong học hàm: 2019

Học vị: Tiến sỹ                                     Năm đạt học vị: 1989

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Viện hệ gen – Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam
  • Địa chỉ: 18C Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô,Cầu Giấy, Hà Nội