PGS.TS Phạm Quang Hà

Chủ tịch Hội đồng khoa học Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Giám đốc khoa học Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Năm sinh: 1959   Quê quán: Hà Nội

Học hàm : Phó giáo sư (2007), Nghiên cứu viên cao cấp (2011).

Học vị: Tiến sỹ các khoa học nông nghiệp và kỹ nghệ sinh học tại Đại học Louvain Vương Quốc Bỉ (UCL) (1998)

Đơn vị đã công tác:

- Phó Chủ tịch Hội khoa học đất Việt Nam.

- Phó viện trưởng Viện môi trường nông nghiệp.