KS. Lê Anh Hoàng

Năm sinh: 1987
 
Quê quán: Hà Tĩnh
 
Trình độ: Kỹ sư

Chuyên môn: Điện tử truyền thông - Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc; Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ Số Marvel (Thuộc HTX Nông nghiệp Số)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật